Bridge manufacturing

Czym jest „bridge manufacturing”?

redakcja serwisu | 8 maja 2020 | Komentarze: 0

Technologia 3D stwarza szerokie możliwości w zakresie projektowania, prototypowania i produkcji modeli trójwymiarowych. Popularyzacja druku 3D rozszerzyła możliwości jego wykorzystywania w praktyce. Pojawiło się przy tym pojęcie produkcji pomostowej z zastosowaniem druku 3D, czyli bridge manufacturing. Czym jest taka produkcja?

Etap w procesie powstawania nowego produktu

Wiemy już, że pojęcie bridge manufacturing ściśle związane jest z technologią druku 3D. W tłumaczeniu mamy do czynienia z produkcją pomostową, która jest jednym z etapów w procesie powstawania zupełnie nowych produktów na bazie cyfrowych modeli. Etap ten plasowany jest pomiędzy zakończonym etapem szybkiego prototypowania a przejściem w kierunku produkcji masowej.

Kiedy ma powstać nowy produkt, najpierw jest on projektowany przy użyciu oprogramowania komputerowego, np. typu CAD. Może on powstawać również na podstawie skanu 3D istniejącego obiektu, jaki jest następnie digitalizowany i modyfikowany. Kiedy już model 3D w programie komputerowym istnieje, wówczas można rozpocząć proces powstawania nowego produktu. Pierwszym krokiem będzie wówczas szybkie prototypowanie, nazywane z języka angielskiego rapid prototyping. Polega to na tworzeniu prototypów w krótkim czasie przy użyciu drukarek 3D, np. działających w technologii SLS. Powstanie i upowszechnienie się druku 3D pozwoliło na znaczące przyspieszenie prototypowania, zwłaszcza w porównaniu do tradycyjnych technik wytwórczych.

Etapem drugim będzie produkcja pomostowa, kiedy firma produkuje kilkadziesiąt czy kilkaset produktów przy użyciu drukarek 3D różnego rodzaju lub maszyn dedykowanych produkcji niskoseryjnej. Następnie wypuszcza je na rynek w ramach przedsprzedaży lub limitowanych serii.

Etap trzeci wprowadzania produktu na rynek to zebranie informacji od klientów. Na tej podstawie firma może podjąć decyzję, czy prototyp produktu może być już finalnym obiektem, czy też wymaga wprowadzenia poprawek. Gdy zostanie dobrze przyjęty przez konsumentów, nic nie stoi na przeszkodzie, aby rozpocząć finalny etap tworzenia nowego produktu, jakim jest produkcja seryjna.

Co zmieniła technologia 3D w przy produkcji pomostowej i prototypowaniu?

Niegdyś, kiedy druk 3D nie był jeszcze tak rozpowszechniony jak obecnie, przy wprowadzaniu na rynek nowych produktów, najpierw firma musiała podjąć duże inwestycje, aby móc zastosować formowanie wtryskowe obiektu. Konieczne stawało się zainwestowanie w odpowiednie formy do wtrysku i w kapitał ludzki, aby zaangażować do pracy osoby dysponujące szeroką wiedzą i zdolne ponieść odpowiedzialność za zaprojektowanie produktu. Wszystko to pociągało za sobą duże koszty, jakie dla małych firm, a zwłaszcza start-upów pozostawały poza ich zasięgiem. Wyjściem dla nich okazała się produkcja pomostowa (bridge manufacturing).

To nic innego jak produkcja niskoseryjna realizowana z wykorzystaniem drukarek 3D. Dzięki specyfice technologii przyrostowych można było znacznie zmniejszyć wymagane koszty tworzenia pojedynczych produktów i samych prototypów. Drukarki 3D stwarzają dodatkowo możliwość wprowadzenia w każdej momencie, bez konieczności poniesienia dodatkowych kosztów, niezbędnych zmian w projektach. W tradycyjnych metodach wytwórczych wiązałoby się to z koniecznością tworzenia nowych form odlewniczych, produkowania nowych narzędzi czy przezbrajania maszyn.

Podsumowując, można powiedzieć, że bridge manufacturing czyli produkcja pomostowa jest nową metodą wytwórczą, która maksymalnie wykorzystuje potencjał, jaki tkwi w drukarkach 3D.

Artykuł sponsorowany przez B3d.com.pl

Portal superinformator.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy publikowanych przez czytelników. Komentarze niezgodne z polskim prawem będą usuwane. Na naszym portalu każdy ma prawo do wyrażenia swojego zdania. Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji.

Napisz komentarz