ogień

Czym jest odporność na ogień?

redakcja serwisu | 25 lipca 2023 | Komentarze: 0

Odporność na ogień to zdolność danego materiału do wytrzymywania wysokich temperatur oraz opóźniania rozprzestrzeniania się pożaru. Ta kluczowa cecha jest niezwykle istotna w budownictwie, przemyśle i innych sektorach, w których bezpieczeństwo przeciwpożarowe odgrywa kluczową rolę. W artykule przedstawimy różne aspekty odporności na ogień, w szczególności jak jest mierzone, jakie są normy stosowane w Polsce oraz jakie materiały są wykorzystywane do poprawienia tej właściwości.

Mierzenie odporności ogniowej – klasyfikacja i metody badania

Odporność na ogień jest mierzona za pomocą specjalnych testów laboratoryjnych. W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, obowiązuje klasyfikacja REI, która ocenia trzy aspekty odporności ogniowej materiałów i elementów konstrukcyjnych. Klasyfikacja ta opiera się na trzech parametrach – R (nośność), E (izolacyjność) oraz I (integralność). Materiał lub element konstrukcyjny testowany jest pod kątem czasu, przez jaki może utrzymać swoją nośność (R), zapewniać izolację termiczną (E) oraz integralność konstrukcji (I) w warunkach pożaru. W zależności od rezultatów testów, produkty otrzymują określoną klasę odporności ogniowej, np. EI30 lub EI60, co oznacza odpowiednio 30 i 60 minut zachowania wymienionych właściwości.

Normy stosowane w Polsce

W Polsce obowiązują przepisy prawa budowlanego, które określają minimalne wymagania dotyczące odporności na ogień. Budynki są podzielone na różne kategorie ze względu na ich przeznaczenie oraz ryzyko pożarowe, a normy odporności ogniowej są dostosowane do tych kategorii. Jedną z podstawowych norm jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2019 poz. 1065), które wprowadza przepisy wynikające z europejskich dyrektyw. Ponadto, w Polsce obowiązuje PN-B02867 „Ochrona przeciwpożarowa budynków – kryteria oceny zachowania się elementów budynków podczas pożaru”, która wyznacza zasady oceny odporności na ogień materiałów i elementów konstrukcyjnych.

Portal superinformator.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy publikowanych przez czytelników. Komentarze niezgodne z polskim prawem będą usuwane. Na naszym portalu każdy ma prawo do wyrażenia swojego zdania. Zapraszamy do wzięcia udziału w dyskusji.

Napisz komentarz